آداب نشستن سر میز


آداب نشستن سر میز  , یکى از آداب مهم مربوط به مهمان نوازى، پیش بینى و ترتیب دادن جاهاى مناسب براى مهمانان بر سر میز غذا میباشد .
نکات مهم در آداب نشستن سر میز در مهمانی های رسمی …

بعنوان یک میزبان میهمانى رسمى، هنگام چیدن میز غذا قبل از ورود میهمانان باید صندلى مربوط به هر میهمان را پیش بینى کنیم و این کار را میتوان با نوشتن نام هر میهمان بر روى کارت و قراردادن آن  در بالاى هر بشقاب انجام داد. زمان فرا خواندن میهمانان به صرف غذا، هر میهمان را به صندلى تعیین شده هدایت میکنیم.

نکته مهم دیگر که باید به آن توجه داشته باشیم، انتخاب بهترین صندلى براى میهمان افتخارى ضیافت خود میباشد. اصولا بهترین صندلى، صندلى پشت به دیوار هست که بعد از نشستن میهمانان و میهمان افتخارى، میزبان باید بر روى صندلى سمت چپ میهمان افتخارى قرار بگیرد.

 

رعایت اصول میز آرایی تاثیر بسیاری در هرچه بهتر برگزار شدن مراسم و مجالس و مهمانی های شما دارد .

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest