انتخاب غذا با بافت های مناسب برای پذیرایی


انتخاب غذا با بافت های مناسب برای پذیرایی , براى انتخاب بافت مناسب در یک منو غذا، باید از ترکیب بافتهاى کاملا متفاوت استفاده کنید.

بافتها شامل، کِرِمى، ترد، سفت، نرم، و دانه اى میباشد، که در یک منو باید از ٢ تا ٣ بافت متضاد استفاده و از تکرار یک نوع بافت خوددارى کنید.

براى مثال، اگر پیش غذایى ترد و جویدنى مانند، سبزیجات تازه، دارید، حتما در انتخاب غذاى اصلى از بافت نرم ترى مثل پلو ، غذاى نرم پنیر دار یا رقیق استفاده کنید. و یا در صورت سرو سالاد بعنوان پیش غذا، میتوانید نودل یا پاستا را در غذاى اصلى استفاده کنید.

اگر سوپ را بعنوان پیش غذا دارید، سرو غذاى گوشتى و استیک میتواند انتخاب خوبى براى غذاى اصلى باشد.

 

 

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest