به محدودیت های آشپزخانه خود توجه کنید


به محدودیت های آشپزخانه خود توجه کنید , در این مطلب به نکاتی در مورد آشپزخانه شما در ر وز برگزاری مهمانی می پردازیم …

به محدودیت های آشپزخانه خود توجه کنید …

١. هیچ وقت چند نوع غذایى که باید در فر پخته شوند را براى منو خود انتخاب نکنید.

٢. میز خود را قبل از شروع پخت غذاها، چیده.

٣. ظروف مورد نیاز پذیرایى را آماده و کنار گذاشته.

۴. بعد از اتمام تهیه هر غذا ظروف مربوط به آن را جمع کرده، و بشویید یا در ماشین ظرفشویى قرار دهید، این کار به آرامش شما در آشپزى کمک بیشترى خواهد کرد.

۵. در بعضى مواقع به دلیل محدودیتهاى آشپزخانه ، براى پخت غذاها باید زمان بندى مناسب هم داشته باشیم.

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest