تمایز بین تمیزی و مرتب بودن


تمایز بین تمیزی و مرتب بودن … تمیز بودن با مرتب بودن دو مبحث کاملا جدا از هم میباشند که باید افراد به آن توجه داشته باشند.

تمایز بین تمیزی و مرتب بودن وسایل در آشپزخانه …

بعضى مواقع، برداشت افراد از تمیزى آشپزخانه ، جمع کردن کل وسایل و جا دادن آنها در کابینتها میباشد، در صورتیکه، اگر افراد براى مثال از یک وسیله برقى مانند، تُستر یا آبمیوه گیرى،  بطور روزمره استفاده میکنند، باید آنها جایى اختصاصى براى خود ، بر روى کابینت داشته باشند.

این به این معناست، جا دادن آنها در کابینتها بعد از هر مصرف و بیرون آوردن مجدد آنها براى مصرف بعدى کار صحیحى نمیباشد . افراد زمان زیادى را در آشپزخانه به سر میبرند، پس مکانیست با وسایل کاربردى، نه یک صحنه عکاسى رویایى خلوت و ایده آل براى مجلات معمارى و آشپزخانه .

 

رعایت اصول میز آرایی  نیز تاثیر بسیاری در هرچه بهتر برگزار شدن مراسم و مجالس و مهمانی های شما دارد .

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest