جمع آوری ظروف در میهمانی


نکاتی مهم در مورد جمع آوری ظروف در میهمانی :

١. بعد از صرف هر بخش، ظروف مربوطه باید جمع آورى شوند. براى مثال پس از صرف پیش غذا، بشقابها یا کاسه هاى کثیف جمع آورى و فضا و ظروف مناسب براى غذاى بعدى مهیا شود.

٢. هنگام جمع آورى ظروف، از تولید صداى زیادى با کوبیده شدن ظروف به یکدیگر جدا خوددارى کنید.

٣. از خم شدن روى یک مهمان براى جمع آورى ظروف مهمان دیگر خوددارى شود.

۴. قبل از سرو هر بخش از غذا، خرده هاى غذاى قبلى بر روى میز، میبایست با یک دستمال تمیز شود.

۵. بشقابهاى کثیف همه مهمانان هم زمان باید جمع آورى شود.

۶. از حمل یکجاى تعداد زیاد ظروف خوددارى کنید.

 

در ادامه با انتخاب غذاها در رنگ های متنوع با فودفا همراه شوید …

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest