دعوت میهمانان به صرف غذا


۵ نکته مهم هنگام دعوت میهمانان به صرف غذا :

١. میز غذا را قبل از ورود مهمانان چیده.

٢. در صورت امکان ، قبل از دعوت مهمانان بر سر میز ،اولین بخش غذا که همان پیش غذا میباشد، را در بشقابها ریخته. لازم به ذکر است ، در صورتى این کار را انجام دهید، که پیش غذاى سرد داشته باشید.

٣. براى گروه کوچک ، میتوان با ذکر اینکه غذا حاضر هست، بفرمایید !مهمانان را دعوت به سر میز فرمایید.

۴. براى دعوت تعداد زیاد مهمانان بر سر میز، از تعدادى دوستان صمیمى تر بخواهید، که مهمانان را به سوى میز غذا هدایت کنند.

۵. در هر حالت، مهمانان خود را به طرف میز غذا راهنمایى کنید.

 

در ادامه با قوانین اصلی برای منوی متعادل همراه شوید …

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest