سرو نوشیدنی در میهمانی های رسمی


سرو نوشیدنى براى مهمانان داراى نکات مهمى میباشد که باید به آنها توجه داشت :

١. از نوشیدنى درخواستى تک تک مهمانان مطلع باشید و سپس سرو کنید.

٢. پیشنهاد یخ یا شکر براى نوشیدنى ها در بخشهاى مختلف پذیرایى داده شود.

٣. براى پر کردن لیوانها، هرگز آنها را از روى میز برندارید.

۴. سعى کنید نوشیدنى هاى متنوع براى مهمانان داشته باشید.

۵. براى سرو چاى و قهوه بعد از غذا بر سر میز، میبایست تمام ظرفها بجز ظروف دسر جمع آورى شوند، و از تمیز بودن میز مطمئن باشید.

۶. مهمانان را در بدو ورود ، با یک نوشیدنى پذیرایى کنید. این کار باعث ریلکس شدن میهمانان و رسیدن مهمانانى که تاخیر دارند، میشود.

 

در ادامه با نکات سرو غذا با فودفا همراه شوید …

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest