نگهداری کاهو در یخچال


برای نگهداری کاهو در یخچال چه کارهایی لازم است :

اگر مقدار کاهوى شسته شده ، بیشتر از نیاز وعده شما باشد، میتوان براى تازه نگه داشتن آن از روش هاى زیر استفاده کرد.

کاهو را داخل ظرف ریخته، روى آن را دستمال حوله اى انداخته و با یک محافظ غذا کاملا بپوشانید. دستمال باعث جذب رطوبت شده. رطوبتى که باعث خرابى و قهوه اى شدن برگهاى کاهو میشود.

زمانى که دستمال مرطوب شد، آن را میتوانید با دستمال جدید تعوض کنید.  روش دیگر ریختن کمى نمک بر روى کاهو میباشد که خود باعث جذب رطوبت میشود.

 

حالا که کاهو در یخچال به بهترین شکل ممکن نگهداری می شوند زمان آن رسیده دست بکار شوید و فینگر فود فنجان کاهو و تخم مرغ را درست کنید …

 

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest