کودکان مشکل پسند در غذا


کودکان مشکل پسند در غذا … اگر کودکانى دارید که علاقه زیادى به خوردن سبزیجات و میوه ندارند، راههاى زیادى وجود دارد که آنها را تشویق به خوردن غذاهاى سالم کرد.

١. همیشه سبزیجات جدید را به فرزندان خود معرفى کنید، کودکان علاقه زیادى به تجربه کردن مزه هاى تازه دارند، پس معرفى سبزیجات جدید در فصلهاى مختلف میتواند آنها را تحریک به امتحان و خوردن سبزیجات کند.

٢. همراه با فرزندان خود به خرید سبزیجات بروید. و در حین خرید، از نظرات آنها استفاده کرده. با درگیر کردن آنها در خرید، آنها را تشویق به خوردن سبزیجات هم میکنید.

٣. فرزندان خود را درگیر آماده کردن و پخت سبزیجات کنید. و از آنها درخواست کمک در پاک کردن یا تمیز کردن سبزیجات استفاده کنید.

۴. بشقاب غذاى کودکان خود را با ترکیبى از سبزیجات، رنگین و اشتها آور کنید.

 

حالا وقتشه یک پیش غذای سالم به نام سالاد کاپریس برای خانواده تهیه نمایید …

 

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest