کودک و شیر


کودک و شیر …

تا ۶ ماهگى، تمام مواد معدنى لازم را نوزاد از شیر مادر تامین  میکند. شیر گاو به عنوان غذاى اصلى براى کودکان زیر ١ سال توصیه نمیشود.

هرچند، بعد از ۶ ماهگى رژیم غذایى کودکان وارد مرحله جدیدى میشود، که شامل غذاهاى تکمیلى از ۴ گروه غذایى هستند.

اولین دسته، غذاهاى پروتئینى شامل، ماهى، گوشت و تخم مرغ میباشد.

دسته دوم، غذاهاى نشاسته اى و کربوهیدرات

و دسته سوم شامل، میوه و سبزیجات و در آخر

گروه چهارم که شیر و لبنیات را شامل میشود.

 

در ادامه برای کودک دلبندتان یک آیس پاپ یا بستنی خانگی درست کنید .

 

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest