چشیدن غذا قبل از سرو


چشیدن غذا قبل از سرو …

براى همه آشپزان جهان چشیدن غذا در طول پخت و قبل از سرو، بسیار نرمال میباشد. در غیر این صورت، عواقب بدى در پى خواهد بود.

دستور غذاها همیشه در مورد مقدار نمک و فلفل درست نمیباشند و همچنین مدت زمان پخت در برخى از دستورهاى پخت ، حدودى میباشند و نتیجه پخت هم بستگى به مواد، فر و فاکتورهاى دیگر خواهد داشت.

همچنین، در آشپزى ، استفاده جا به جا مواد هم دور از ذهن نمیباشد. درنتیجه، حتما قبل از سرو غذا از طعم و میزان پخت غذاى خود اطمینان حاصل فرمایید.

براى مثال، یکى از معروفترین آشپزان جهان به نام، تیم کبولا، بعد از سرو آناناس کاراملى، با درنظر گرفتن کم رنگ بودن آن ، متوجه شد که به جاى شکر از نمک استفاده کرده، که این میتواند یک فاجعه در یک مهمانى رسمى باشد.

 

در ادامه با اصول جمع آوری ظروف در میهمانی ها آشنا شوید …

 

 

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest