راحت ترین روش پوست گرفتن سیب زمینی پخته


راحت ترین روش پوست گرفتن سیب زمینی پخته …

 
در این روش خیلی راحت سیب زمینی های پخته را پوست بگیرید . ابتدا با چاقو ترجیحا اره ای از نیمه دور تا دور پوسته سیب زمینی را برش داده و سپس در ظرف آب ریخته و می پزیم .

در نهایت به راحتی از هر دو طرف سیب زمینی می توان پوسته را جدا کرد .

 

در ادامه با روش برطرف کردن بوی تخته آشپزخانه آشنا شوید …

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest