وقتی عصبانی هستید چیزی نخورید


وقتی عصبانی هستید چیزی نخورید …

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی خشم و اضطراب بر شماغلبه می کند احساس ناخوشایندی در گلویتان دارید ؟

احساسات غیر مثبت از قبیل خشم و اندوه با کند کردن جریان شیره های هضمی و حرکات اندامهای گوارشی , هضم و جذب غذا را با تاخیر می اندازند و در نتیجه مواد غذایی تجزیه نشده و در دستگاه گوارش می گندد و سبب ایجاد گازهای سمی و نفخ معده می شود .

از سوی دیگر بدن برای گریز از این مواد مخرب به ناچار به کار و تلاش خود می افزاید و به این ترتیب انرژی بیشتری تلف می شود .

غذا باید در محیطی آرام و فرحبخش صرف شود و آمیخته با شادی و لذت باشد تا عمل هضم و جذب به سهولت انجام پذیرد . به عکس نگرانی و اضطراب در یک محیط نا آرام موجب سوء هاضمه می شود .

 

در ادامه با تاثیرات مثبت خوردن میوه روی قلب آشنا شوید …

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest