هضم و جذب مواد غذایی


هضم و جذب مواد غذایی …

غذایی که به دهان می برید طی چند ساعت توقف در دستگاه گوارش از نظر فیزیکی و شیمیایی به ترکیب های کوچک تر و ساده تری تبدیل شده و پس از هضم و تصفیه توسط کبد در اختیار سلولها قرار می گیرد .

هضم و جذب خوراکی های مختلف مستلزم زمان و انرژی متفاوتی است . برای مثال هضم میوه ها و کاهو به انرژی کمی نیاز دارد و با سرعت قابل توجهی از لوله گوارش می گذرد . به علاوه مواد قندی موجود در میوه به سرعت می سوزد و به انرژی تبدیل می شود .

از سوی دیگر ماهی و گوشت مدت بیشتری در دستگاه گوارش می مانند و طبعا برای فرایند هضم , جذب و دفع به انرژی بیشتری نیاز دارند .

تغذیه بر حسب عادت , عدم رضایت نیاز غذایی بدن و پرخوری جملگی هضم و جذب را با مشکل رو به رو می کنند , دستگاه گوارش را به اضافه کاری وا می دارند و به این ترتیب انرژی زیادی را می طلبند .

هر ماده غذایی که وارد سیستم گوارش می شود باید جذب یا دفع شود . اگر میزان مواد زائد و سمس از حد معمول فراتر رود چنان که بدن نتواند آن را دفع کند در لوله گوارش متراکم شده و فرد را به ضعف و سستی سوق می دهد .

به علاوه با کاهش انرژی سیستم عصبی , کارایی فرد رو به نقصان می گذارد . در چنین شرایطی مغز با رعایت الویت انرژی عصبی را به وظایف دیگر بدن اختصاص می دهد . در نتیجه دفع مواد زائد و سمی کبد و کلیه ها کاهش می یابد و یا به کلی قطع می شود .

به علاوه سموم داخلی و مواد زائد سوخت و ساز بر روی هم انباشته می شوند چنان که تمام بدن را دستخوش خطر می کنند .

 

در ادامه با نقش میوه و سبزیجات در سلامتی بیشتر آشنا شویم …

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest