گلابی عصرانه ای خوب


گلابی عصرانه ای خوب …

گلابی یک عصرانه خوب به شمار می آید . پکتین موجود در گلابی در تنظیم فشار و کلسترول خون کارائی دارد .

گلابی سبب منظم شدن کار روده ها می شود و از جدار آنها محافظت می کند تا دچار سرطان نشوند . گلابی می تواند ازیبوست جلوگیری کند .

در یک گلابی ۱۰ درصد ویتامین C روزانه و مقدار متوسط پتاسیم وجود دارد . بیشترین سهم ویتامین در پوست آن متراکم شده است لذا بهتر است که گلابی با پوست خورده شود . گلابی های کنسرو شده در جعبه های حلبی به علت نداشتن پوست و حرارت دادن به آن بیشترین

بخش از ویتامین خود را از دست می دهند . افزون بر آن به علت افزودن شربت غلیظ قند به آن خوردن گلابی کنسرو شده نه تنها سودمند نمی باشد برعکس زیانبار نیز هست چون سبب بالا رفتن پرشتاب قند خون می شود که ترشح انسولین را به دنبال دارد .

پس از گلابی تازه استفاده کنید .

 

در ادامه با طرز تهیه تارت گلابی با فودفا همراه شوید …

 

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest