زیان های گرسنگی درازمدت


زیان های گرسنگی درازمدت …

خیلی از مردم با خوردن قرص های نیروبخش , اشتها کم کن , چیزی جز آب نمی خورند . هر روز با رفتن بر روی ترازو وزن بدن خود را بررسی و چه بسا در اوایل کار از پیشرفت بدست آمده خوشحال هم می شوند . این درست است که بدن بعد از مصرف مواد قندی موجود در انبارهای خود شروع به استفاده از چربی می کند ولی گرسنگی درازمدت در چند و چندین روز به هیچ عنوان صحیح نمی باشد و چون با این کار حالت اسیدی در بدن ایجاد می شود و بدن به علاوه بر چربی از پروتئین نیز استفاده می کند .

پروتئین ها خشت زیربنای بدن می باشند , با تحلیل آنها درست است که وزن شخص بطور قابل ملاحظه پایین می آید ولی آسیب شدید به زیربنای بدن می رسد . پس از این که رژیم مزبور کنار گذاشته شد و یا شخص توانایی ادامه آن را از دست داد , چربی از دست رفته به زودی جای خود را پر می کند ولی پروتئین از دست رفته حتی با خوردن مواد پرئتئینی به حالت اول برنمی گردد .

اینگونه رژیم ها معمولا با ورزش همراه نیست ( ورزش پروتئین می سازد ) و اگر شخص رژیم گرفته اقدام به ورزش هم کرده باشد , ولی بعلت گرسنگی توانایی خود را برای ورزش کارساز از دست می دهد .

بدن در سوخت وساز خود همیشه از ۳ ماده , یعنی قند , چربی و پروتئین استفاده می کند . سوخت و ساز همان طوری که از معنی آن آشکار است شامل سوزاندن و ساختن می باشد به عبارت دیگر تجزیه و ترکیب .

با ادامه گرسنگی , بدن بیشتر از تجزیه استفاده کرده و از سهم ترکیب کم می کند که این کار ابدا به سود بدن نمی باشد و پیامدهای آن بسیار زیان بار است چون با اینکار ما تیشه به ریشه بدن می زنیم . پرخوری و عدم تحرک ترکیب چربی را بیشتر می کند .

منبع : کتاب ۱۰۰ خوردنی ممتاز برای تندرستی , لاغری و طول عمر

 

در ادامه بیاموزیم : اضافه وزن دلیل بر چاقی نیست ! …

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest