تفاوت تندرستی و بدنسازی


تفاوت تندرستی و بدنسازی …

در گذشته تصور می شد که هر کسی سینه ای ستبر و بازوانی در هم پیچیده داشته باشد از تندرستی کامل برخوردار است . در صورتیکه سلامتی و تندرستی دو مقوله جداگانه اند .

بعضی افراد , علی رغم برخورداری از اندامی متناسب , تندرست نیستند و برخی دیگر تندرستند اما از داشتن اندامی متناسب بی بهره . بهترین شرایط زمانی حاصل می شود که بین سلامتی و آمادگی جسمانی تعادل برقرار شود .

اگر تمرینات ورزشی با در نظر گرفتن عوامل فیزیولوژیکی طرح ریزی شود با صرف کمترین انرژی , تندرستی , تناسب جسمانی و شادابی را برای فرد به ارمغان می آورد .

دونده ای که در شروع مسابقه سرعتش زیاد باشد و یا سرعت نهایی خود را پیش از وقت مناسب آغاز کند , با تکیه بر توان غیر هوازی , منابع گلیکولوژنی خود را در اوایل مسابقه به اتمام می رساند و در نتیجه اسید لاکتیک انباشته شده در بدن وی سبب می شود که خستگی بی موقع به سراغش آید و

به زودی وی را از پا درآورد .

بنابراین هرگونه برنامه ورزشی را نخست باید با تمرینهای مبتنی بر اصول ورزشهای هوازی ( چربی سوز ) آغاز کرد . آنگاه پس از پی ریزی توان هوازی و فراهم آوردن آمادگی لازم می بایستی با اجرای تمرینات بی هوازی ( قندسوز ) واکنشهای شیمیایی بدن را متعادل کرد .

برای کسب حد اعلای تندرستی , نشاط و انرژی , با استفاده از ترکیبی از ورزشهای هوازی و غیر هوازی باید نظام سوخت و ساز بدن خود را تنظیم و تقویت کنید تا به تدریج شرطی شده و به طور خودکار انرژی لازم را پدید آورند . در چنین شرایطی , اکسیژن به مقدار فراوان در اختیار سلولها قرار می گیرد , چربی ها به موقع می سوزد , جریان خون به مقدار فراوان در رگها و شریانها به جریان می افتد و انرژی نشاط و شادمانی بر جسم و جان حاکم می شود .

 

در ادامه با فودفا همراه شوید : اضافه وزن دلیل بر چاقی نیست ! …

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest