شام چی میل دارید ؟ … البته در آسمان


شام چی میل دارید ؟ … البته در آسمان …

در این مطلب با یکی از متفاوت ترین رستورانهای غذا آشنا می شویم . معمولا همه ما دوست داریم تا به همراه خانواده اگر برای صرف غذا به رستوران می رویم فضاهای جدید با حال و هوای تازه ای را تجربه کنیم .

در ادامه با فیلم و عکس های رستورانهای آسمانی در کشورهای مختلف دنیا آشنا می شویم …

 

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان اتریش

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان استرالیا

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان آمریکا

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان انگلیس

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان بلژیک

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان بلغارستان

بیروت

رستوران در آسمان بیروت

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان پرتغال

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان ترکیه

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان کانادا

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان لبنان

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان مراکش

رستوران در آسمان

رستوران در آسمان مکزیک

 

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest